Instalacións

Contamos con unhas modernas instalacións situadas no Polígono de Augalevada.

A nosa nave consta de dous departamentos básicos que son a zona de taller, en donde se elaboran os traballos, e unha seccion de diseño en donde se prepara todo o proceso sendo esta seccion a que se pon en contacto co cliente para que os traballos vaian o mais axeitado a idea que o cliente ten da súa elaboración e que estos lle envien o fax ou correo electrónico para poder consensuar o diseño final do traballo.

Podes localizarnos no mapa na sección de Localización 

Gravacións Galicia 2008

Polígono Agualevada Parcela 28 A - CP:15200 - NOIA

Tlf Contacto: 981 82 50 01 - N° de Fax: 981 82 38 34